หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > รู้สู้โควิด : หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรไม่แพร่เชื้อ
รู้สู้โควิด : หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรไม่แพร่เชื้อ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-09 11:34:28

รู้สู้โควิด : หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรไม่แพร่เชื้อ #เรียนรู้นอกห้องเรียน

การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องสร้างความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้ที่มีโอกาสสัมผัสหน้ากากอนามัยใช้แล้ว เช่น แม่บ้าน พนักงานเก็บขยะ หรือผู้ที่อยู่ในกระบวนการกำจัดขยะ

 1. ล้างมือให้สะอาด

 2. จับสายรัดทั้งสองข้างแล้วถอดออกโดยไม่ให้มือสัมผัสกับตัวหน้ากาก

 3. พับหน้ากากอนามัยโดยให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน พันด้วยสายรัดให้แน่น ใส่ในถุงแยกจากขยะทั่วไป มัดปากถุงให้สนิทเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

 4. ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ หรือเขียนที่ถุงว่าขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

 5. ล้างมือให้สะอาดหลังทิ้งหน้ากากอนามัย

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้เปลี่ยนหน้ากากอนามัยชิ้นใหม่เมื่อขาดหรือเปียกชื้น ไม่ควรนำไปซักด้วยน้ำ หรือฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์ซึ่งจะทำลายประสิทธิภาพการกันน้ำของหน้ากากอนามัย


ที่มา : https://www.thaihealth.or.th