หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > นิราศลอนดอน หรือ นิราษเมืองลอนดอน
นิราศลอนดอน หรือ นิราษเมืองลอนดอน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-06 16:04:15

        นิราศลอนดอน หรือ นิราษเมืองลอนดอน เขียนโดยหม่อมราโชทัย (ม.ร.ว กระต่าย อิศรางกูร ณ อยุธยา) เล่าถึงเรื่องราวขณะร่วมเดินทางในฐานะล่ามไปกับคณะราชทูตไทย เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอังกฤษ ในรัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ.2400 ในรูปแบบจดหมายและบทร้อยกรองที่มีความคมคายแยบยลทั้งคำราชาศัพย์ คำศัพย์ภาษาอังกฤษ จนถึงถ้อยคำบรรยายความรู้สึก เป็นวรรณกรรมสำคัญที่บันทึกภาพประวัติศาสตร์ของประเทศ สะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศอังกฤษในสมัยนั้น และฐานะของไทยในสายตาต่างชาติ

#SSRUlibraryRecommendation

???? นิราศเมืองลอนดอน  /  หม่อมราโชทัย  (2539)  895.911 ร438น

Mom Rachothai (M.R. Kratai Isarangkun Na Ayutthaya) wrote Nirat London or Nirat Muang London, which tells the story of his trip to England as an interpreter with the Thai Diplomatic Corps during King Rama IV's reign in 1857. Written in the form of letters and poetry that are both poetic and creativity in royal vocabulary, English vocabulary and words describe feelings. Nirat London makes up important literature that records the country's history, reflects the life of England at the time, and reflects Thailand's status in the eyes of foreigners.

#SSRUlibraryRecommendation

???? นิราศเมืองลอนดอน  /  หม่อมราโชทัย  (2539)  895.911 ร438น

Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.