หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-07 16:07:01

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

        เป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง

        จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน

        ประวัติศาสตร์ของผ้าพื้นถิ่นของชนชาติไทย ความนิยมผ้าไหมไทยและสิ่งทอพื้นถิ่นในแถบอินโดจีน จนถึงอิทธิพลจากยุโรปในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 สะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสำนักยุคต่างๆ รวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

        หอรัษฎากรพิพัฒน์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือ แบ่งการจัดแสดงเป็น 3 นิทรรศการ ห้องที่ 1 “ราชพัสตราจากผ้าไทย” ห้องที่ 2 “ไทยพระราชนิยม” และ ห้องที่ 3 และ4 “พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน”

        ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. การเข้าชมเป็นหมู่คณะขอให้ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า ปัจจุบันงดให้บริการจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย

อ้างอิง: http://www.qsmtthailand.org/th