หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > Sounds of the forest คลังข้อมูลเสียงของป่าและแหล่งธรรมชาติทั่วโลกที่เกิดขึ้นเพราะโควิด
Sounds of the forest คลังข้อมูลเสียงของป่าและแหล่งธรรมชาติทั่วโลกที่เกิดขึ้นเพราะโควิด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-07 15:00:19

Sounds of the forest คลังข้อมูลเสียงของป่าและแหล่งธรรมชาติทั่วโลกที่เกิดขึ้นเพราะโควิด

        เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 งานเทศกาลดนตรีอย่างทิมเบอร์เฟสติวัลที่เคยจัดขึ้นทุกปีจึงถูกเลื่อนออกไป ระหว่างนั้นผู้จัดงานจึงได้สร้าง Sounds of the forest ขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมเสียงจากป่าและธรรมชาติ ให้นักดนตรีและศิลปินได้ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน รอการจัดงานเฟสติวัลในปีถัดๆ ไป และเปิดโอกาสให้ผู้รักธรรมชาติได้ร่วมชื่นชมความสงบของเสียงจากป่าร่วมกัน หรือแม้แต่การเพิ่มเสียงจากป่าที่บันทึกได้เองเข้าไปยังเว็บไซต์ได้ด้วย

ฟังเสียงป่าจากทั่วโลกได้ที่ https://timberfestival.org.uk/soundsoftheforest-soundmap/