หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์จำเป็นต้องดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน หรือกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์จำเป็นต้องดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน หรือกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-07 12:36:41


        ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์จำเป็นต้องดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน หรือกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ สิ่งที่เรามักจะพบเห็นกันโดยทั่วไปก็คือ เมื่ออยู่ในสังคม คนเรามักแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ แตกต่างจากเมื่ออยู่เพียงลำพัง อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเราเป็นเช่นนั้น การทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต 

        หนังสือ “จิตวิทยาสังคม” มีเนื้อหาที่นำเสนอองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม โดยผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยทางจิตวิทยาสังคม รวมถึงการประยุกต์ความรู้เหล่านี้เพื่อประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม โดยสอดแทรกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีคลิปวีดิทัศน์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าไปชม เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท หรือใช้เป็นหนังสืออ่านเพื่อเสริมความรู้สำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านจิตวิทยาสังคม...อ่านต่อได้ที่>> https://bit.ly/3RGSLL9

   • อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/

  • โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ

        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB

        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU

  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น