หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > วันสตรีสากล International Women's Day
วันสตรีสากล International Women's Day

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-08 11:42:12


สร้างการรับรู้ของพลเมือง ต่อต้านการเหยียดเพศ ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

        การเฉลิมฉลองวันสตรีสากลมีขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1909 ที่นิวยอร์ค ดังนั้นจึงเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้ว ที่วันนี้จะสร้างความตระหนักถึงการกดขี่ทางเพศ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ การเลือกปฏิบัติ และระลึกถึงการต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานหญิง

        วันสตรีสากลมีแรงบันดาลใจจากการรวมตัวประท้วงของแรงงานหญิงในนิวยอร์คเมื่อปี 1857 เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม เนื่องจากแรงงานหญิงมีชั่วโมงทำงานมากกว่าแรงงานชาย แต่กลับได้รับเงินน้อยกว่า ไม่มีวันหยุด ไม่มีสวัสดิการ และจะถูกให้ออกจากงานเมื่อตั้งครรภ์ การชุมนุมเรียกร้องครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมกว่า 100 คน

        แต่ผู้หญิงก็ยังต้องต่อสู้มาอีกยาวนาน เพราะหลังจากนั้นอีกถึง 67 ปี วันสตรีสากลจึงได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติ ในปี 1975

        สำหรับปี 2023 นี้ ธีมหลักของวันสตรีสากลคือ DigitALL: Innovation and technology for gender equality ยกย่องผู้หญิงและเด็กหญิงที่ท้าทายต่อของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและดิจิทัล สำรวจผลกระทบของช่องว่างทางเพศทางดิจิทัลที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เน้นย้ำความสำคัญของการปกป้องสิทธิของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในพื้นที่ดิจิทัล และจัดการกับความรุนแรงทางเพศบนสื่อออนไลน์

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ