หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นคลังโลหิตสำรองของชาติ เนื่องในวันกาชาดสากล 8 พฤษภาคม
สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นคลังโลหิตสำรองของชาติ เนื่องในวันกาชาดสากล 8 พฤษภาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-08 11:47:43


        สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นคลังโลหิตสำรองของชาติ เนื่องในวันกาชาดสากล 8 พฤษภาคม

        คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross หรือ ICRC) เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของ ญัง อังรี ดูนังต์ ผู้ได้เห็นความสลดใจของทหารในสงครามที่ต้องเสียชีวิตในสนามรบโดยไม่ผู้ดูแล อังรี ดูนังต์ ได้รวบรวมอาสาสมัครที่เป็นแพทย์ พยาบาล และคนทั่วไป เข้าร่วมดูแลทหารที่บาดเจ็บจากสงครามโดยไม่เลือกฝ่าย และได้กลายเป็นรากฐานของกาชาด ที่จะให้ความช่วยเหลือกับทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ สัญชาติ หรือศาสนา

        สัญลักษณ์ของกาชาดสากลโดยทั่วไปจะใช้เครื่องหมายกางเขนสีแดง แต่เมื่อต้องจัดตั้งองค์กรกาชาดในประเทศมุสลิมที่เครื่องหมายกางเขนขัดกับหลักศาสนา ในหลายประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้เครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวสีแดงแทน และใช้คำว่า สภาเสี้ยววงเดือนแดง (Red Crescent) แทนคำว่ากาชาด (Red Cross)

        ในปี 2005 กาชาดได้เพิ่มเครื่องหมายคริสตัลแดงขึ้นเพื่อเป็นครื่องหมายที่ปราศจากนัยยะทางการเมือง ศาสนา หรือนัยยะอื่นที่อาจเป็นอันตรายต่อหน่วยบริการทางการแพทย์ของกองกำลังทหาร ตลอดจนบุคลากรที่ทำงานด้านมนุษยธรรม

        คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเลือกวันที่ 8 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของอังรี ดูนังต์ เป็นวันที่ระลึกกาชาดสากล ในปี 2023 นี้ กำหนดการเฉลิมฉลองในธีม #fromtheheart เพื่อสื่อถึงทุกกิจกรรมจากกาชาดที่ทำด้วยใจเสมอ

Story and illustrations: Ratchanok Thongkhawkham