หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นคลังโลหิตสำรองของชาติ เนื่องในวันกาชาดสากล 8 พฤษภาคม
สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นคลังโลหิตสำรองของชาติ เนื่องในวันกาชาดสากล 8 พฤษภาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-08 13:34:31

        สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นคลังโลหิตสำรองของชาติ เนื่องในวันกาชาดสากล 8 พฤษภาคม

        คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross หรือ ICRC) เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของ ญัง อังรี ดูนังต์ ผู้ได้เห็นความสลดใจของทหารในสงครามที่ต้องเสียชีวิตในสนามรบโดยไม่ผู้ดูแล อังรี ดูนังต์ ได้รวบรวมอาสาสมัครที่เป็นแพทย์ พยาบาล และคนทั่วไป เข้าร่วมดูแลทหารที่บาดเจ็บจากสงครามโดยไม่เลือกฝ่าย และได้กลายเป็นรากฐานของกาชาด ที่จะให้ความช่วยเหลือกับทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ สัญชาติ หรือศาสนา

        คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเลือกวันที่ 8 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของอังรี ดูนังต์ เป็นวันที่ระลึกกาชาดสากล ในปี 2023 นี้ กำหนดการเฉลิมฉลองในธีม “ให้ด้วยใจยินดี รางวัลคือความยินดี” เพื่อสื่อถึงความเห็นอกเห็นใจ ความรัก ความเมตตา ความเกื้อกูลต่อกัน