หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 8 มิถุนายน วันมหาสมุทรโลก
8 มิถุนายน วันมหาสมุทรโลก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-06-08 11:27:12


        มหาสมุทร พื้นน้ำกว้างใหญ่แหล่งกำเนิดของบรรพชีวิน อุดมด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่มีคุณค่าทั้งต่อระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจ รวมถึงปรากฏการณ์ที่มีผลต่อโลก เช่น ภูเขาไฟใต้น้ำ แผ่นดินไหว และสึนามิ

        โลกประกอบไปด้วย 5 มหาสมุทรหลัก ได้แก่ มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแอนตาร์กติก และมหาสมุทรอาร์กติก เชื่อมต่อกันกินพื้นที่ถึง 3 ใน 4 ของโลก

        8 มิถุนายน ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day) เพื่อเฉลิมฉลองให้กับความยิ่งใหญ่ของทะเลและมหาสมุทร สร้างจิตสำนึกให้มนุษย์ใส่ใจและร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล

  • Oceans and beaches  /  Trevor Day  (2005) 577.7 D275O

  • Sea and sealife  /  by Laura Wade  (c2005) 591.77 W119S

  • Ocean : the world's last wilderness revealed  (2006) 551.46 O15

  • The blue planet  /  Narrated by David Attenborough/ BBC.  (2014) DVDK0986

  • วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เรื่องมหาสมุทร  /  โดกีซอง ; วิภาพร พูลสวัสดิ์, แปล  (2551) 551.46 ก687ว

  • วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น = Introduction to marine science  /  สุวัจน์ ธัญรส  (2550) 551.46 ส875ว

  • มหาสมุทร : โลกมหัศจรรย์เหนือผืนน้ำและใต้ท้องทะเล  /  เดวิด แลมเบิร์ต ; สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, แปล  (2545) 551.46 ล952ม

  • สีสันทะเลไทย  /  วินิจ รังผึ้ง  (2537) 551.46 ว626ส

  • ขอบฟ้าจาก 5 ทะเล  /  ฐากูร โกมารกุล ณ นคร  (2550) 915.9304 ฐ162ข

  • อาหารไทยริมทะเล  /  บรรณาธิการ น่าน หงษ์วิวัฒน์, ศิริลักษณ์ รอตยันต์  (2552) 641.69 อ677

  • Seafood  (2551) 641.69 ซ339

  • สาหร่ายอาหารของอนาคต = Food of the future  /  สมศักดิ์ วรคามิน ; บรรณาธิการ ชวลิต จิตภักดี  (2547) 579.8 ส283ส

Story and illustrations: Ratchanok Thongkhawkham