หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ไพรสาร สารจากพงไพรในรูปแบบไฟล์เสียงธรรมชาติจากระบบนิเวศ 12 แห่งทั่วประเทศ ทั้งป่าสนเขา ป่าเมฆ แม่น้ำ ทะเลสาบ ทุ่งนา ป่าดิบแล้ง หาดทราย ป่าชายเลน หมู่เกาะ ทุ่งหญ้า ป่าดิบชื้น ไปจนถึงสวนสาธารณะกลางเมือง
ไพรสาร สารจากพงไพรในรูปแบบไฟล์เสียงธรรมชาติจากระบบนิเวศ 12 แห่งทั่วประเทศ ทั้งป่าสนเขา ป่าเมฆ แม่น้ำ ทะเลสาบ ทุ่งนา ป่าดิบแล้ง หาดทราย ป่าชายเลน หมู่เกาะ ทุ่งหญ้า ป่าดิบชื้น ไปจนถึงสวนสาธารณะกลางเมือง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-08 12:10:11

        ไพรสาร สารจากพงไพรในรูปแบบไฟล์เสียงธรรมชาติจากระบบนิเวศ 12 แห่งทั่วประเทศ ทั้งป่าสนเขา ป่าเมฆ แม่น้ำ ทะเลสาบ ทุ่งนา ป่าดิบแล้ง หาดทราย ป่าชายเลน หมู่เกาะ ทุ่งหญ้า ป่าดิบชื้น ไปจนถึงสวนสาธารณะกลางเมือง ในแต่ละโลเคชั่นยังแยกเสียงของสิ่งมีชีวิตน่าสนใจในพื้นที่ให้ฟังแบบเดี่ยวได้ เช่น เสียงชะนีมือดำแห่งป่าดิบชื้นจังหวัดนราธิวาส หรือเสียงนกเงือกกรามช้างจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

        https://praisan.org ไม่เพียงเป็นเว็บไซต์ฟังเสียงธรรมชาติเพื่อผ่อนคลาย แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจในการออกเดินทางไปฟังเสียงธรรมชาติด้วยตนเองและร่วมกันรักษาเสียงเหล่านี้ไว้

Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.