หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ความเป็นพลเมืองโลก คอร์สออนไลน์เพื่อการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม
ความเป็นพลเมืองโลก คอร์สออนไลน์เพื่อการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-13 09:58:37


ความเป็นพลเมืองโลก คอร์สออนไลน์เพื่อการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม

        ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) คอร์สออนไลน์ฟรีบน ThaiMOOC จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำความรู้จักกับแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก ความอยุติธรรมระดับสากล คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองโลก ค่านิยมร่วม การตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรม ชาติพันธุ์วิทยาทางวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ของผู้คนและที่ทำงาน 

        เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน ผู้เริ่มทำงานระยะต้น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อมุมมองและทัศนคติแบบสากล

        โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 5 บท ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก ผลกระทบของแนวคิดพลเมืองโลกต่อสังคมปัจจุบัน ประเภทของพลเมืองโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในระดับสากล

        ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้นเพียง 3 ชั่วโมง พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเมื่อมีผลทดสอบท้ายบทและหลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://lms.thaimooc.org/.../course-v1:TU+TU001+2021/course


เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ