หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > รู้สู้โควิด : เจอ แจก จบ
รู้สู้โควิด : เจอ แจก จบ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-09 10:39:44


        หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับแนวทางการรักษาผู้ป่วยสีเขียวเป็นแบบ เจอ แจก จบ โดยเมื่อประชาชนตรวจ “เจอ” ว่าตนเองเป็นผู้ติดเชื้อโควิดจากผลตรวจ ATK เป็นบวก แพทย์จะพิจารณา “แจก” จ่ายยาตามอาการ และ “จบ” ด้วยการให้ผู้ติดเชื้อดูแลตนเองที่บ้านในลักษณะผู้ป่วยนอก หรือ OPD

        ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วพบว่าขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวก ไม่ต้องตรวจยืนยันซ้ำด้วย RT-PCR แต่ให้โทรติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาที่มี (ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม, บัตรทอง) หรือโทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 ได้ทันที

        หากผู้ป่วยไม่มีภาวะเสี่ยง ให้แยกกักตัวที่บ้าน 7-10 วัน โดยมีการจ่ายยาครั้งเดียว โทรติดตามอาการ 48 ชั่วโมง/ครั้ง โดยไม่ได้รับอาหารและอุปกรณ์ประเมินอาการ เช่น เครื่องวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว แต่ยังมีระบบส่งตัวเมื่ออาการแย่ลง

สำหรับผู้มีภาวะเสี่ยง แบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้

   1. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/ไม่มีโรคร่วมสำคัญ ให้จับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อเข้าระบบรักษาที่บ้าน หรือศูนย์พักคอย ได้รับการดูแลแบบ tele-health แพทย์จะพิจารณาว่าจะให้ยาฟาวิพิราเวียร์หรือไม่ มีระบบส่งต่อเมื่ออาการแย่ลง มีการโทร.ติดตามอาการ, เครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และส่งอาหารถึงบ้าน

   2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบ พิจารณารับรักษาในโรงพยาบาล

   3. ผู้ป่วยที่มีโรครุนแรงมาก พิจารณารับรักษาในโรงพยาบาล

        สำหรับกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยแต่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบ ให้แยกกักตัว ณ ที่พักอาศัย และตรวจซ้ำเมื่อครบ 7 วัน ถ้าผลยังเป็นลบให้สังเกตุอาการอีก 3 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม.