หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 9 สิงหาคม 1965 สิงคโปร์ประกาศเป็นอิสระจากมาเลเซีย และนับเป็นวันชาติของสิงคโปร์
9 สิงหาคม 1965 สิงคโปร์ประกาศเป็นอิสระจากมาเลเซีย และนับเป็นวันชาติของสิงคโปร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-09 14:12:30

9 สิงหาคม 1965 

สิงคโปร์ประกาศเป็นอิสระจากมาเลเซีย และนับเป็นวันชาติของสิงคโปร์