หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 9 สิงหาคม วันชาติสิงคโปร์
9 สิงหาคม วันชาติสิงคโปร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-09 12:39:40

9 สิงหาคม วันชาติสิงคโปร์

        วันที่ระลึกการแยกตัวจากมาเลเซียของประเทศสิงคโปร์ ทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองด้วยขบวนพาเหรด การแสดงแสงสีเสียง และการจุดพลุ รวมถึงการตกแต่งอาคารบ้านเรือนด้วยธงชาติ

        สิงคโปร์ หรือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศเกาะเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเพียง 1 องศา มีประชากรราว 5 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และมีค่า GDP เฉลี่ยต่อประชากรสูงเป็นอันดับสองของเอเชีย

  • จากนานามาลยรัฐสู่มาเลเซียและสิงค์โปร์ในปัจจุบัน  /  บรรณาธิการ เสาวลักษณ์ กีชานนท์, ปภัชกร ศรีบุญเรือง  (2558) 959 จ291

  • ประวัติศาสตร์สิงคโปร์ = A history of Singapore  /  เพ็ชรี สุมิตร แปล  (2557) 959.57 ป373

  • โลกทัศน์ของคนสิงคโปร์จากภาษิต  /  วิไล ศิลปอาชา, สมบัติ เครือทอง  (2557) 398.995 ว725ลพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์  /  บรรณาธิการ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ  (2553) 069.095957 พ711

  • คู่มือการกินของนักท่องเที่ยว เที่ยวไปกินไปในต่างแดน พม่า เขมร ลาว สิงคโปร์ ภูฏาน ญี่ปุ่น  /  ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ และยอดแก้ว อักษรา  (2542) 915.04 ท195

  • มนต์รักทะเลใต้  /  พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (2540) 915.952 ท622ม

  • 14 วัน 5,000 กิโลเมตร  /  โดย ไมตรี ลิมปิชาติ  (2535) 915.95 ม965ส

Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.