หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ชอบปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครอบครัว
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ชอบปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครอบครัว

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-10 13:18:45


        เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ชอบปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครอบครัว เป็นกิจกรรมยามว่างที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ออกกำลังกาย และยังได้รับประทานผักสดที่มั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสารพิษ

ศูนย์วิทยบริการชวนปลูกผักกินเองแบบคนเมืองผ่านคอลเลกชั่นหนังสือและสื่อมากมายจากห้องสมุด

  • My little farm vol.01 : ปลูกผักแบบคนเมือง / นคร ลิมปคุปตถาวร (2557) 635 น114ม
  • ปลูกผักกันเถอะ = Let's do some gardening / ศิริกุล ซื่อต่อชาติ (ป้อม) ; งามพรรณ เวชชาชีวะ บรรณาธิการ ; บุญชัย โตธนายานนท์ ถายภาพ ; นุชรี รัตนอักษรศิลป์ วาดภาพประกอบ (2558) 635 ศ448
  • ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา / วีณา เชิดบุญชาติ ; วชิรพงศ์ หวลบุตตา, บรรณาธิการ (2547) 635 ว815ป
  • My Little Garden สวนผักกลางเมือง / ชายเล็ก บดินทร์ (2557) 635 ช523ม
  • ปลูกเองกินเอง เมนูอร่อยจากสวนครัวคนเมือง = Food from my city garden / นันทนา ปรมานุศิษฏ์ (2558) 635 น418ป
  • สารานุกรมผัก / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (2545) 635 ท195ส
  • มือใหม่หัดปลูกสวนครัว = Easy kitchen garden / อุไร จิรมงคลการ (2549) 635 อ857ม
  • ใบไม้กินได้ = Edible leaf / วาสนา พลายเล็ก (2551) 635.5 ว491บ
  • คู่มือการเพาะปลูกผักสวนครัว & ผักพื้นบ้าน / อภิชาติ ศรีสอาด (2551) 635 อ232ค
  • เทคนิคการปลูกผักพื้นบ้านผักริมรั้ว / เกริก ท่วมกลาง (2547) 635 ก763ท

Story and illustrations: Ratchanok Thongkhawkham