หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > วันออกพรรษา เทโวโรหณะ
วันออกพรรษา เทโวโรหณะ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-10 10:55:14


        วันออกพรรษา หรือวันมหาปารวณา เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เป็นวันที่ภิกษุจะพ้นข้อกำหนดในการจำพรรษา ณ ที่แห่งเดียวตลอดฤดูฝน กำหนดไว้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม 2565

        ถึงแม้วันเข้าพรรษาจะไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปฏิทินราชการ แต่ก็ยังมีการจัดกิจกรรมหลายๆ อย่างในวันนี้หรือในช่วงเวลานี้ เช่น ตักบาตรเทโว การเทศน์มหาชาติ การทอดกฐิน หรือประเพณีเฉพาะท้องถิ่น เช่น ตักบาตรพระร้อยทางเรือที่จังหวัดปทุมธานี หรือ ประเพณีรับบัวที่จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ