หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > พระราชานุสาวรีย์มเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นที่เคารพสักการะตลอดจนเป็นศูนย์รวมจิตใจของ นักศึกษาและบุคลากรชาวสวนสุนันทามาช้านาน
พระราชานุสาวรีย์มเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นที่เคารพสักการะตลอดจนเป็นศูนย์รวมจิตใจของ นักศึกษาและบุคลากรชาวสวนสุนันทามาช้านาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-10 14:50:27

        พระราชานุสาวรีย์มเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นที่เคารพสักการะตลอดจนเป็นศูนย์รวมจิตใจของ นักศึกษาและบุคลากรชาวสวนสุนันทามาช้านาน โดยในวันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีบวงสรวงถวายสักการะที่หน้าพระรูปมาโดยตลอด

        พระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ออกแบบโดยกรมศิลปากร ขนาดเท่าพระองค์จริง ฉลองพระองค์ตามภาพเขียนในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ประทับนั่งห้อยพระบาทบนพระแท่น พระกรซ้ายวางอยู่บนหมอนขวาน พระกรขวาวางบนพระเพลา พระหัตถ์ทรงพัด ชิดพระแท่นด้านขวามีโต๊ะเล็กตั้งเครื่องพระราชอิสริยยศ

        พระรูปจำลองนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประทานเททองหล่อพระรูป และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดพระราชานุสาวรรีย์เมื่อวันศุกร์ที 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.