หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > วรรณกรรมปลุกใจ “เพื่อชาติ” และหลวงวิจิตรวาทการ
วรรณกรรมปลุกใจ “เพื่อชาติ” และหลวงวิจิตรวาทการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-11 11:15:40


        พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ (11 สิงหาคม 2441 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2505) วิจิตร วิจิตรวาทการ นามเดิม กิมเหลียง วัฒนปฤดา เป็นทั้งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นักการเมือง นักการทูต นักประพันธ์เพลง และนักเขียน เป็นผู้เริ่มคิดเปลี่ยนชื่อประเทศสยาม เป็นประเทศไทย
        ได้รับการศึกษาขณะบวชเรียนและการศึกษาด้วยตนเอง จนมีความรู้ทั้งภาษาอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส เริ่มรับราชการที่กองการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จนได้รับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ประจำสถานอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และสถานอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
        ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้ตัดสินใจยินยอมให้ประเทศญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไปสู่แหลมมลายู เมื่อสงครามสิ้นสุดลงจึงถูกจับคุมขังในฐานะอาชญากรสงคราม ก่อนจะถูกตัดสินว่าไม่มีความผิด
        หลวงวิจิตรวาทการกลับมาใช้ชีวิตเป็นนักประพันธ์ เขียนทั้งหนังสือวิชาการ บทละคร นวนิยาย ประสบความสำเร็จทั้งกับงานเขียน และผลงานเพลงปลุกใจประกอบละครประวัติศาสตร์จำนวนมาก เช่น เพลงตื่นเถิดชาวไทย เพลงต้นตระกูลไทย เพลงรักเมืองไทย เพลงเลือดสุพรรณ เพลงแหลมทอง และเพลงกราวถลาง

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2505 ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว รวมอายุ 63 ปี

คอลเล็คชันหลวงวิจิตรวาทการ จากศูนย์วิทยบริการ
   • วาทะหลวงวิจิตรวาทการ / หลวงวิจิตรวาทการ ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, รวบรวม (2534) 895.915 ว527ว
   • 5 เรื่องเอกของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ / พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ (2534) 895.914 ว527ห
   • เพลงปลุกใจของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ / ประจักษ์ สังเกตุ (2540) 782.42 ป222พ
   • คมคำความคิด ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ : บทคัดสรรว่าด้วยเกร็ดชีวิต และข้อคิดข้อเตือนใจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วิจิตรา รังสิยานนท์ (2542) 928.95911 ห313ค
   • ชีวิตมันสมองและการต่อสู้ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ / โดย พิมาน แจ่มจรัส (2542) 928.95911 ว527
   • หลวงวิจิตรวาทการกับนิยายโรมานซ์แนวจักรวรรดินิยม = Luang Wichit Wathakan and the imperial Romance / นัทธนัย ประสานนาม (2561) 895.9109 น399ห
   • กุศโลบาย / หลวงวิจิตรวาทการ (2535) 158 ว527ก
   • มายาบุรุษ / หลวงวิจิตรวาทการ (2532) 920 ว527ม