หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 110 ปี ชาตกาล หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์
110 ปี ชาตกาล หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-11 16:12:14

110 ปี ชาตกาล หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ 

        หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2456 เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์อั้น นิลรัตน์ และนางเผือก นิลรัตน์ ณ อยุธยา เมื่อยังเด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ในวังสวนสุนันทากับหม่อมเจ้าหญิงสะบาย นิลรัตน์ ซึ่งเป็นท่านย่าและทรงเป็นหัวหน้าห้องเครื่อง ได้รับการสอนวิชาการครัวตลอดจนการฝีมือต่างๆ 

        หม่อมหลวงเนื่องมีความสามารถในการปรุงอาหารไทยชาววังประเภทต่างๆ และได้มีงานเขียนเกี่ยวกับชีวิตในวังสวนสุนันทาและอาหารชาววังลงในนิตยสาร เช่น อาหาร-โรงแรม-ท่องเที่ยว, ลดา, และ พลอยแกมเพชร ต่อมาได้พิมพ์รวมเล่มเช่น ชีวิตในวัง และ ชีวิตนอกวัง นอกจากนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์และสาธิตการทำอาหารชาววังผ่านสื่อต่างๆ อยู่เสมอจนเป็นที่สนใจกับบุคคทั่วไป และได้รับได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี พ.ศ. 2546


#SSRUlibraryRecommendation

  • ตำรากับข้าวในวังของหม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์  /  หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ ; ปรุงอาหาร นิจ เหลี่ยมอุไร ; บรรณาธิการ กัลยาณี (บัวสรวง) วสุวานิช  (2549) 641.5 น878ต

  • ชีวิตในบ้านกับตำรับอาหารชาววัง  /  ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์  (2545) 641.5 น878ช

  • ชีวิตในวัง  /  ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์  (2542) 641.5 น878ช

  • ชีวิตนอกวัง  /  หม่อมหลวง เนื่อง นิลรัตน์  (2540-2548) 920.72 น878ช

Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.