หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี เจ้านายผู้เป็นที่มาของนามอาคาร “เหมวดีพิทักษ์”
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี เจ้านายผู้เป็นที่มาของนามอาคาร “เหมวดีพิทักษ์”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-12 11:07:57

วันคล้ายวันประสูติ 

        พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี เจ้านายผู้เป็นที่มาของนามอาคาร “เหมวดีพิทักษ์”


        พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี ประสูติเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2435 เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาเหม จากสายสกุล อมาตยกุล ทรงมีพรสวรรค์ในงานช่างฝีมือมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงโปรดงานฝีมือ เช่น นิตติ้ง โครเชท์ และครอสติตช์ หรือแม้แต่การแกะสลักหินอ่อน
พระองค์เจ้าเหมวดีเคยประทับในตำหนักเจ้าจอมมารดาเหม ซึ่งอยู่ในบริเวณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการในปัจจุบัน ตัวตำหนักได้ถูกรื้อและสร้างเป็นอาคารเรียน โดยใช้ชื่อว่า อาคารเหมวดีพิทักษ์ หรืออาคาร 37

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ