หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ประจำปี 2566 พร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2566
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ประจำปี 2566 พร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-12 11:05:24


        เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ประจำปี 2566 พร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2566 จากฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง
        โดยนางสงกรานต์ประจำปีนี้ คือ “กิมิทาเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสา (ควาย) เป็นพาหนะ
       วันที่ 14 เมษายน เป็น “วันมหาสงกรานต์” ทางจันทรคติตรงกับวันศุกร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 5 เวลา 16 นาฬิกา 01 นาที 02 วินาที ปีนี้ธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังษาหาร จะบริบูรณ์ อุดมสมบูรณ์ น้ำงามพอดี
      นางสงกรานต์เป็นคติความเชื่ออันเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย โดยมีตำนานว่า นางสงกรานต์นั้นเป็นธิดาทั้ง 7 ของท้าวกบิลพรหม เมื่อผู้เป็นบิดาถูกตัดศีรษะแต่ด้วยความเป็นเทพผู้มีฤทธิ์ ศีรษะที่ถูกตัดนั้นถ้าตกถึงพื้นดินไฟก็จะไหม้โลก ถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศ ฝนก็จะแล้ง ถ้าจะทิ้งในมหาสมุทร น้ำก็จะแห้ง ธิดาทั้งเจ็ดมีหน้าที่ในการรับศีรษะของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเขาพระสุเมรุในแต่ละรอบปีซึ่งจะตรงกับวันสงกรานต์ โดยกำหนดว่าวันสงกรานต์ คือวันที่ 13 เมษายน ตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานต์ประจำวันนั้นเป็นผู้แห่

เรื่อง : รัชนก ทองขาวขำ
ภาพประกอบ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม