หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840 วันเกิดของ ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin) ประติมากรชาวฝรั่งเศส
12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840 วันเกิดของ ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin) ประติมากรชาวฝรั่งเศส

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-12 10:15:17


12 พฤศจิกายน

        ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin) (12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840 – 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1917) เป็นประติมากรชาวฝรั่งเศสทีมีชื่อเสียงจากการสร้างปั้น งานบางชิ้นได้รับแรงบันดาลใจจากบทกวีของดังเต

        ผลงานชิ้นสำคัญ เช่น “ประตูนรก” (The Gates of Hell) จำลองจากฉากในกวีนิพนธ์ “ไฟนรก” (Inferno) ของดังเต และรูปปั้น “นักคิด” (The Thinker) ที่นำเสนอภาพของดังเตกำลังครุ่นคิด