หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > เนื่องในโอกาสวัน Darwin Day ศูนย์วิทยบริการชวนเที่ยวแหล่ง #เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อระลึกถึงนักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลก
เนื่องในโอกาสวัน Darwin Day ศูนย์วิทยบริการชวนเที่ยวแหล่ง #เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อระลึกถึงนักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-13 13:58:01

        เนื่องในโอกาสวัน Darwin Day ศูนย์วิทยบริการชวนเที่ยวแหล่ง #เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อระลึกถึงนักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

        พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาและวัสดุอุเทศน์ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนำเสนอตั้งแต่การกำเนิดโลก สู่การกำเนิดของสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต

        พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ยังเป็นคลังเก็บวัตถุตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา ตัวอย่างนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอย่างปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง พืช สัตว์ หิน แร่ และฟอสซิลทุกชนิด

        พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี เปิดบริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์