หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > Happy Pride Month : ทำความเข้าใจอัตลักษณ์และเพศวิถีเบื้องหลัง LGBTQIA+
Happy Pride Month : ทำความเข้าใจอัตลักษณ์และเพศวิถีเบื้องหลัง LGBTQIA+

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-13 12:12:31


        LGBTQIA+ เป็นตัวย่อของกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งในด้านของอัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถี ในระยะแรกนั้นมีตัวย่อเพียง 4 ตัว คือ LGBT เมื่อมีเพศวิถีที่หลากหลายมากขึ้นจึงมีการเติมตัวอักษรต่าง ๆ และเครื่องหมาย + เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย สะท้อนความเป็นตัวตนในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง

โดยคำว่า LGBTQIA+ ย่อมาจาก

   L Lesbian เพศหญิงที่มีความสนใจในเพศหญิงด้วยกัน

   G Gay เพศชายที่มีความสนใจในเพศชายด้วยกัน บางครั้งทำว่าเกย์ยังใช้ในความหมายของผู้ที่สนใจในเพศเดียวกันโดยรวมอีกด้วย

   B Bisexual กลุ่มที่ชอบได้ทั้งเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน

   T Transgender คนข้ามเพศ กลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

   Q Queer / Questioning เควียร์หมายถึงกลุ่มคนรักเพศเดียวกันโดยรวม นอกจากนี้ Q ยังเป็นตัวแทนของ เควสชันนิง (Questioning) เป็นกลุ่มคนที่กำลังตั้งคำถามในเพศวิถีของตน ยังไม่รู้ว่าตนเองจะเลือกอะไร แต่ไม่ใช่ตามเพศกำเนิด

   I Intersex ภาวะเพศกำกวม ผู้ที่มีฮอร์โมน โครโมโซม หรืออวัยวะเพศที่พิเศษ แตกต่างจากเพศชายหรือหญิงโดยทั่วไป

   A Asexual / Agender เอเซ็กช่วล หมายถึงกลุ่มคนที่ไม่ฝักใฝ่ทางเพศ ไม่มีแรงดึงดูดทางเพศทั้งจากเพศชายหรือเพศหญิง ตัว A ยังมีความหมายถึงกลุ่มผู้ไม่ต้องการระบุเพศ (Agender) อีกด้วย

   + เครื่องหมายบวก มีความหมายถึงเพศทางเลือกอื่นๆ นอกจาก LGBTQIA ที่มีอยู่และอาจเพิ่มขึ้นในอนาคต เช่น Non-Binary กลุ่มคนที่ไม่ต้องการระบุเพศของตนว่าเป็นชายหรือหญิงตามขนบเดิม Pansexual กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจต่อคนทุกเพศโดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพ หรือรสนิยมทางเพศ

        ในทางการแพทย์บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้เป็นโรค หรือมีความผิดปกติทางจิตใจ แต่เป็นส่วนผสมทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลาย เช่น ฮอร์โมน สารเคมีในสมอง การเลี้ยงดู วัฒนธรรม และพื้นฐานทางสังคมที่หล่อหลอมตัวบุคคล

        การเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าเพศมีความหลากหลายมากกว่าชายและหญิง ช่วยให้เราสามารถเข้าใจและยอมรับผู้ที่มีความแตกต่างหลากหลายได้มากขึ้น สามารถเคารพในทุกเพศ และให้เกียรติทุกคนในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน