หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก
ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-13 21:41:34

ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก

        ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก อาคารถาวรวัตถุถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สังกัดหอสมุดแห่งชาติ 

        เป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านต่าง ๆ

        นอกจากนั้นยังเป็นการระลึกถึงความเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของตึกถาวรวัตถุที่ครั้งหนึ่งเป็นหอพระสมุดสำหรับพระนคร

        หนังสือในหอสมุดปิยมหาราชรฦก ประกอบด้วย หนังสือพระราชนิพนธ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือที่เกี่ยวข้องกับจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับมหามกุฎราชสันตติวงศ์

การให้บริการ

        ห้องบริการหนังสือใหม่ ให้บริการหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในทุกด้านทั้งที่เป็นพระราชนิพนธ์ และหนังสือที่เขียนขึ้นโดยบุคคลอื่น วิทยานิพนธ์รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่

        ห้องบริการหนังสือหายาก ให้บริการหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในรัชกาลที่ 5-7 ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ใช้บริการต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการ

        ห้องบริการระบบสืบค้นข้อมูลและสื่อโสตทัศน์ ได้แก่ การให้บริการ D-Library การสืบค้นฐานข้อมูล ห้องสมุดอัตโนมัติ และการสืบค้นฐานข้อมูลพระปิยมหาราชจากคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล ซึ่งขณะนี้มีหนังสือให้บริการ รวม 5,500 เล่ม

เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

อ้างอิง : https://www.nlt.go.th/library/162-หอสมุดปิยมหาราชรฦก

อ้างอิงhttps://readthecloud.co/libraries-rattanakosin-island/