หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > BOOK ZOO EXHIBITION Industrial bookbinding, sizing & special techniques compact exhibition
BOOK ZOO EXHIBITION Industrial bookbinding, sizing & special techniques compact exhibition

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-13 10:58:27


        นิทรรศการที่บอกเล่าความหลากหลายของกระดาษ หนังสือ และการพิมพ์ ผ่านการจัดแสดงหนังสือและสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถผลิตใช้งานในปัจจุบัน ความหลากหลายของรูปเล่มและงานพิมพ์ซึ่งบอกเล่าที่ทางของกระดาษในโลกสมัยใหม่ กระดาษแผ่นบางที่สามารถแปรเปลี่ยนสภาพ คุณลักษณะ บทบาทเมื่อได้รับการจัดวางตัวอักษรหรือผ่านกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์อย่างประณีต มีคุณค่าต่อมนุษย์จากการส่งผ่านความรู้จนกลายเป็นอาวุธทางปัญญา

        หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่จัดแสดงในนิทรรศการเป็นการฉายภาพความเป็นช่างฝีมือของการผลิตหนังสือเล่มและสิ่งพิมพ์ เป็นความรู้สำหรับนักออกแบบสิ่งพิมพ์และคนในแวดวงหนังสืออันเป็นต้นธารของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ทั้งยังให้แรงบันดาลใจกับนักเรียน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ผ่านการสร้างสรรค์และการผลิตสิ่งพิมพ์และหนังสือเล่ม ซึ่งทุกสิ่งใน Book Zoo Exhibition จะทำให้ผู้อ่านเกิดความรื่นรมย์ในการหยิบจับหนังสือและสัมผัสกระดาษเมื่อได้พลิกหน้าหนังสือในคราวต่อไป

นิทรรศการแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน คือ Bookbinding, Sizing และ Special Printing Techniques

BOOKBINDING การเข้ารูปเล่มหนังสือ

        จัดแสดงการเข้าเล่มหนังสือและสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดปึกกระดาษเรียงหน้าจริงเพื่อรอเข้าเล่มกับปก (Book block) จากนั้นจึงทำการเข้ารูปเล่ม


SIZING ขนาดของหนังสือ

        จัดแสดงตัวอย่างขนาดหนังสือ โดยเน้นขนาดของรูปเล่มที่สามารถผลิตเพื่อนำไปใช้งานจริง สิ่งพิมพ์เฉพาะทางที่ยังผลิตเพื่อใช้งาน และงานพิมพ์ทดลองในขนาดต่างๆ


SPECIAL PRINTING TECHNIQUES เทคนิคพิเศษในงานพิมพ์

        จัดแสดงเทคนิคพิเศษในงานพิมพ์รูปแบบต่างๆ ทั้งกับตัวกระดาษที่เป็นวัสดุ และงานพิมพ์เทคนิคใหม่ๆ เช่น การปั๊มไดคัท การปั๊มนูน การปั๊มจม การปั๊มแผ่นฟอยล์ และอื่นๆ


        BOOK ZOO EXHIBITION จัดแสดงที่ห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ (Goethe-Institut Thailand) ระหว่างวันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2021

        เปิดให้เข้าชม วันจันทร์ถึงวันพฤหัสฯ 09:30 - 18:00 น. / วันเสาร์และอาทิตย์ 08:00 - 15:00 น. (หยุดวันศุกร์)

        นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 : www.bangkokbookfestival.co