หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ
หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-14 13:18:21

        หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ เก็บรวบรวมและให้บริการสิ่งพิมพ์ทุกชิ้นที่เผยแพร่ในสหราชอาณาจักร ทั้งหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แสตมป์ สิทธิบัตร แผนที่ ภาพวาด ภาพพิมพ์ บทละคร สื่อบันทึกเสียง ปัจจุบันมีสื่อสารสนเทศทุกประเภทรวมกันมากกว่า 200 ล้านรายการ และเพิ่มขึ้นวันละกว่าหนึ่งหมื่นรายการทุกวัน

        หอสมุดแห่งชาติอังกฤษยังคงให้บริการห้องอ่านหนังสือให้กับบุคคลทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการเยี่ยมชม ชมนิทรรศการ หรือร้านคาเฟ่ของห้องสมุด