หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 14​ กันยายน ในปี 2485 วันแรกของการยืนตรงเคารพธงชาติ ในเวลา 8.00 น. และ 18.00 น.
14​ กันยายน ในปี 2485 วันแรกของการยืนตรงเคารพธงชาติ ในเวลา 8.00 น. และ 18.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-14 20:00:32

14 กันยายน

        พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้ออกกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ‘ระเบียบการชักธงชาติ’ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ต.ค. 2478 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่กำหนดระเบียบการชักธงและประดับธงชาติ แต่การยืนตรงเคารพธงชาติยังไม่ทำกันแพร่หลาย

         ในปี 2485 รายการวิทยุกระจายเสียง ‘นายมั่น-นายคง’ ได้เชิญชวนให้ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกันในวันรุ่งขึ้น จากการออกอากาศในวันที่ 13 กันยายน 2485