หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ห้องสมุดน่าชม : หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ห้องสมุดน่าชม : หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-15 09:38:05

ห้องสมุดน่าชม : หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

       “หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร” สร้างขึ้นเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” และเพื่อเพิ่มแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ที่รวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่า ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยครบวงจร

        โดยหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library)

        จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร

        ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

        ให้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ e-book และมัลติมีเดีย ห้องค้นคว้า ห้องวีดีทัศน์ ตู้ล็อคเกอร์ และอินเตอร์เน็ต

        สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างงดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่ยังสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุด

อ้างอิง : http://bangkoklibrary.go.th