หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 15​ กันยายน พ.ศ. 2531 วันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและวันราชมงคล
15​ กันยายน พ.ศ. 2531 วันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและวันราชมงคล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-15 14:12:53

15 กันยายน

        พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา และนับเป็น “วันราชมงคล”

        สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต