หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > LearnBig : ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษาปฐมวัย
LearnBig : ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษาปฐมวัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-15 14:16:33

LearnBig : ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษาปฐมวัย

        LearnBig เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการรู้หนังสือ และทักษะการ คํานวณขั้นพื้นฐานของเด็กอพยพ ชนกลุ่มน้อย เด็กไร้สัญชาติและเด็กชายขอบตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

        แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงได้มีการปรับใช้ LearnBig กับการศึกษาในหลักสูตรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา

        โดยได้รวบรวมหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการสอน คู่มือครู และแบบฝึกหัด มีหนังสืออ่านนอกเวลา การ์ตูนภาษาไทยไว้เป็นจำนวนมาก

        ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดหนังสือเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา และสื่อการสอน ทั้งภาษาไทย ภาษาเมียนมา ภาษามลายู ผ่านทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

        LearnBig มีให้ดาวน์โหลดแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้ง ios, android และการให้บริการทางเว็บไซต์

อ้างอิง : https://www.learnbig.net