หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 16 กันยายน ค.ศ. 1975 ปาปัวนิวกีนี ประกาศเอกราชจากออสเตรเลีย
16 กันยายน ค.ศ. 1975 ปาปัวนิวกีนี ประกาศเอกราชจากออสเตรเลีย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-16 10:31:18

16 กันยายน

        ปาปัวนิวกินี (Independent State of Papua New Guinea) มีภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดใหญ่ 3 เกาะ และเกาะเล็กๆ อีกกว่า 600 เกาะ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมากที่สุดของโลก เฉพาะบนเกาะนิวกินีมีภาษาพูดมากกว่า 650 ภาษา 

        ปาปัวนิวกินีมีประชากรราว 6 ล้านคน ใช้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเดียว ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เมืองหลวงคือกรุงพอร์ตมอร์สบี (Port Moresby)