หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > เทศกาลกินเจของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15-23 ตุลาคม รวมเป็นเวลา 9 วัน
เทศกาลกินเจของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15-23 ตุลาคม รวมเป็นเวลา 9 วัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-16 16:32:51

        เทศกาลกินเจของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15-23 ตุลาคม รวมเป็นเวลา 9 วัน

        คำว่า เจ ในทางพุทธมหายานหมายถึงการรักษาอุโบสถศีล งดการบริโภคหลังเที่ยงวันรวมถึงการงดเนื้อสัตว์เพื่อลดการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นสักการะบูชาแก่ พระพุทธเจ้า และมหาโพธิสัตว์กวนอิม รวมถึงห้ามกินผักที่มีกลิ่นฉุนหรือผักที่มีกลิ่นแรงที่จะเกิดการกระตุ้นจากรสของอาหารนั้นๆ ได้แก่ หัวหอม ต้นหอม ใบหอม หลักเกียว กุ้ยช่าย กระเทียม ใบยาสูบ

         นอกจากนี้ยังมีผู้ที่กินเจเพื่อสุขภาพ เพราะอาหารเจที่มีส่วนประกอบของผักเป็นหลักจะช่วยปรับสภาพร่างกายให้สมดุล ล้างพิษในร่างกาย รวมถึงช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

#SSRUlibraryRecommendation

  • อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ = Vegetarian Food Cookery  /  วิธิดา สิริทรัพย์เจริญ  (2561) 641.5633 ว613อ

  • ความเข้าใจเรื่องการกินเจ  /  แปลงนาม  (2549) 394.2 ป829ค

  • กินเจหนึ่งมื้อ หมื่นชีวิตรอดตาย  /  ดวงกมล โชตะนา, บรรณาธิการ  ([2548]) 4273/48

  • คู่มือกินเจและมังสวิรัติให้ถูกวิธี = Vegetarian the right way  /  โดย บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ; ธนาภร โรจนทัพพะ บรรณาธิการ  (2548) 613.28 บ149ค

  • เจ--ไม่จำเจ  /  ธนภูมิ อโศกคระกูล  (2547) 641.5636 ธ152จ

  • 30 สูตรอาหารเจเพื่อสุขภาพ  /  เรียบเรียงโดย เสาวภรณ์ วังวรรธนะ...[และคนอื่นๆ]  (2545) 641.5637 ส647

  • อาหารเจ  /  อมราภรณ์ วงษ์ฟัก  ([254-]) 641.5636 อ293อ

  • กับข้าวจานเจ-จีน  (2538) 641.5636591 ก392

  • กับข้าวจานเจ-ไทย  (2538) 641.5636593 ก392

Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.