หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > รู้สู้โควิด : วิถีชีวิตใหม่ในตลาด
รู้สู้โควิด : วิถีชีวิตใหม่ในตลาด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-16 14:31:31


รู้สู้โควิด : วิถีชีวิตใหม่ในตลาด

        ตลาดไม่ใช่แค่พื้นที่ค้าขาย แต่คือที่รวมมิตรภาพของคนในชุมชน จึงต้องร่วมกันรักษาเพื่อความสุขของทุกคน 

   • อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์ไปตลาดทุกครั้ง 

   • มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่ 

   • ผู้ขายสินค้าสวมหน้ากากเสมอ หลีกเลี่ยงการใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง 

   • ของสดและอาหารปรุงสุกอยู่ในตู้กระจกหรือมีฉากพลาสติกกั้น 

   • รักษาระยะห่างระหว่างเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการ 

   • จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังจับเหรียญและธนบัตร 

   • มีจุดทิ้งขยะแยกประเภท แยกขยะติดเชื้อจากขยะทั่วไป 

   • มีจุดซักล้างทำความสะอาดสำหรับร้านค้าในตลาด 

   • มีจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึง 

   • ทำความสะอาดพื้นที่และกำจัดขยะทุกวัน 

   • เรียนรู้สู้โควิดเพิ่มเติมได้ทุกวันที่ : www.thaihealth.or.th