หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > “ส” แห่งสวนสุนันทา
“ส” แห่งสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-17 10:46:47

“ส” แห่งสวนสุนันทา


         ก่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะใช้ตราพระราชลัญจกร ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ สวนสุนันทาเคยใช้ตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยมาก่อน 

        โดยตราประจำพระองค์นี้มีลักษณะเป็นตัว “ส” สีแดงภายใต้พระมงกุฎสีทอง ปัจจุบันเครื่องหมายนี้ยังใช้กันเป็นการภายในในสื่อหรือกิจกรรมที่ต้องการสื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์แห่งสวนสุนันทา รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม

       เครื่องหมายนี้ออกแบบโดย อาจารย์พิมล สายจันทร์ดี และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นตราประจำวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2515