หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หอพระกลางน้ำแห่งสวนสุนันทา
หอพระกลางน้ำแห่งสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-17 10:57:51

หอพระกลางน้ำแห่งสวนสุนันทา


        เดิมนั้นสวนสุนันทามีพระพุทธสุนันทากร พระพุทธรูปปางประทานพรเป็นพระประจำมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ต่อมาได้มีผู้มอบพระพุทธรูปเชียงแสน หน้าตัก 58 นิ้วให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

        เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ทางมหาวิทยาลัยจึงต้องหาสถานที่ประดิษฐานที่เหมาะสม และได้ตัดสินใจสร้างเป็นศาลากลางน้ำรูปแปดเหลี่ยม โดยมีความหมายถึงมรรค 8 ในทางพระพุทธศาสนาและรำลึกถึงเจ้านาย 8 พระองค์ที่เกี่ยวข้องและเคยประทับในวังสวนสุนันทา โดยจัดทำกระจกสีเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ประดับโดยรอบชายคาทั้ง 8 ด้าน และให้ชื่อว่า ศาลาศรัทธาธรรม

        สำหรับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาศรัทธาธรรม เป็นพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ 1 เนื้อสัมฤทธิ์ อายุมากกว่า 100 ปี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า 9 พระองค์ พระพุทธรูปนี้เดิมเป็นสีสนิมเขียว ต่อมาได้รับการซ่อมแซมลงรักปิดทองใหม่

        เรียบเรียงจาก พิธีบรรจุพระบรมธาตุและอัญเชิญพระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 ประดิษฐาน ณ ศาลาศรัทธาธรรม โดยความอนุเคราะห์จาก หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ