หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย
16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-17 16:13:24

      เพื่อระลึกถึงการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง และรำลึกถึงวีรกรรมของขบวนการเสรีไทย ผู้มีบทบาทสำคัญให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษถือเป็นโมฆะ และประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้สงคราม รวมถึงกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมแม้ในยามปลอดสงคราม


ตำนานใหม่ของขบวนการเสรีไทย : เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราช สันติภาพ และ️ ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง / โดย สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ (2555) 940.53953 ส342ต
  • รักชาติยิ่งชีพของเรา : ปฏิบัติการลับเพื่อชาติของผู้แทนฯ ทอง กันทาธรรมและเสรีไทยแพร่ในสงครามโลกครั้งที่ 2 / ภุชงค์ กันทาธรรม...[และคนอื่นๆ] (2552) 959.3082 ร284
  • เพื่อชาติเพื่อ humanity ภารกิจของวีรบุรุษเสรีไทย จำกัด พลางกูร ในการเจรจากับสัมพันธมิตร / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2549) 920.71 ฉ233พ
  • เสรีไทย ฉบับการ์ตูน / เรียบเรียงโดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ; ภาพโดย กลุ่มเบญจรงค์...[และคนอื่นๆ] (2546) 940.533609593 ส931
  • เสรีไทย : อุดมการณ์ที่ไม่ตาย / ธนาพล อิ๋วสกุล, สุรัยยา(เบ็ญโส๊ะ) สุไลมาน, พระไพศาล วิสาโล ; บรรณาธิการ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (2546) 940.53609593 ธ246ส
  • ผู้หญิงกับการสร้างสันติภาพในเอเชีย / อัมพร หมาดเด็น, อภิญญา ดิสสะมาน, มนวัธน์ พรหมรัตน์ (2565) 305.42 อ555ผ
  • โลกที่ข้าพเจ้ามองเห็น = The World as I see It / อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เขียน ; สรวงอัปสร กสิกรานันท์ แปล (2560) 501 อ993ล
  • 71 ปี วันสันติภาพไทย:สันติ-ประชา-ทำ / กษิดิศ อนันทนาธร (2559) 327.172 จ68
สงครามและสันติภาพ / ลีโอ ตอลสตอย ; หลวงยอดอาวุธ (ฟ้อน ฤทธาคนิ) แปล (2557) น ต247ส
  • 100 สิ่งของสำคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2 = The second world war in 100 objects / จุเลียน ทอมป์สัน และ แอลแลน อาร์. มิลเลตต์ เขียน ; นงนุช สิงหะเดชะ แปล (2556) 940.53 ท333ร
  • World war II in photographs บันทึกภาพประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 / ริชาร์ด โฮล์มส์ ; นพดล เวชสวัสดิ์, แปล (2552) 940.53 ฮ952ว
  • Visions of victory : the hopes of eight World War II leaders / Gerhard L. Weinberg (2005) 940.53 W423V
  • Never again : a history of the holocaust / Martin Gilbert (2000) 940.5318 G465N
Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.