หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > Plearn Science ช่วงเวลาเพลิดเพลินกับวิทยาศาสตร์
Plearn Science ช่วงเวลาเพลิดเพลินกับวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-17 14:52:53


         องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี สำหรับเยาวชน โรงเรียน และทุกคนในครอบครัว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกช่วงวัย อย่างไร้ขีดจำกัด

        ตัวอย่างคอร์สเรียน เช่น แรงและการเคลื่อนที่ หากโลกนี้ไม่มีแมลง กิจกรรมเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก กิจกรรมเรื่องร่างกาย กิจกรรมเรื่องสิ่งมีชีวิต กิจกรรมเรื่องรูปร่างรูปทรงและโครงสร้าง กิจกรรมเรื่องแสงและการมองเห็น Aquatic Ecosystem Connections: ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสายใยแห่งชีวิต Museum Creative Worksheet เพื่อการออกแบบใบงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน

เรียนฟรีพร้อมรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ www.plearnscience.com

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ