หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ครบรอบ 50 ปี “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” หรือ คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
ครบรอบ 50 ปี “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” หรือ คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-18 16:11:46

        ครบรอบ 50 ปี “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” หรือ คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน (The Quality of Life of a South East Asian : A Chronical of Hope from Womb to Tomb) บทความสะท้อนความหวังในคุณภาพชีวิตพื้นฐานของสังคม โดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่อายุน้อยที่สุด และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทความสั้นเพียง 2 หน้าที่ถูกคัดลอกและอ้างถึงมากที่สุดบทความหนึ่งในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

        50th Anniversary of "From Womb to Tomb" or Quality of Life, Calendar of Hope South East Asian Life Quality: A Chronicle of Hope from Womb to Tomb, an article that reflects hope for society's basic quality of life by Dr. Puey Ungphakorn, the youngest former governor of the Bank of Thailand and President of Thammasat University. This two-page article is one of the most replicate and cited in political and social science.
#SSRUlibraryRecommendation

  • ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน / ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2542) 923.3593 ป492ป
Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.