หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หนังสือในหมวด 800 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านวรรณกรรม วรรณคดี
หนังสือในหมวด 800 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านวรรณกรรม วรรณคดี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-19 13:15:25


        ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดเก็บหนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ โดยจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ตัวเลขทศนิยมไว้แทนเนื้อหาในเล่มเพื่อให้สะดวกในการค้นหา
        หนังสือในหมวด 800 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านวรรณกรรม วรรณคดี โดยแบ่งแยกเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย ดังนี้
   • 800 วรรณกรรม วรรณคดี
   • 810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ
   • 820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษษอังกฤษโบราณ
   • 830 วรรณคดีภาษาเยอรมัน
   • 840 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมานช์
   • 850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษโรมัน
   • 860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
   • 870 วรรณคดีภาษาละติน
   • 880 วรรณคดี ภาษากรีก
   • 890 วรรณคดีภาษาอื่นๆ
        หนังสือหมวด 800 ของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถ หยิบหนังสือได้ด้วยตนเองในบริเวณชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
หนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก
หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 800 เช่น

1. รามเกียรติ์สู่มหาสงคราม / รัตนา คชนาท (2557) classification 895.911 ร375ร
2. Handbook of writing research / Edited Charles A. MacArthur, Steve Graham, and Jill Fitzgerald (c2006) classification 808.042071 H236
3. การเขียนบทภาพยนตร์บันเทิง = Feature film scree writing / รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2558) classification 808.23 ร293ก
4. Story : substance, structure, style, and the principles of screenwriting / Robert McKEE classification 808023 M478S (C1997)
5. Teaching young adult literature today : insights, considerations, and perspectives for the classroom teacher / Edited by Judith A. Hayn, Jeffrey S. Kaplan, and Karina R. Clemmons (c2017) classification 809.89283 T253
6. The Routledge anthology of restoration and eighteenth-century drama / Edited by Kristina Straub, Misty Anderson and Daniel O' Quinn (2017) classification 822.408 R869
7. วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น / ดวงมน จิตร์จำนงค์ (2556) classification 801.95 ด218ว
8. นววิถี : วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม / สุรเดช โชติอุดมพันธ์ บรรณาธิการ (2562) classification 807 น352
9. พิชัยสงครามสามก๊ก ฉบับบูรณาการ / สังข์ พัธโนทัย (2553) classification 895.14 ส526พ
Story and illustration: Pattaraphon Mahatthapong