หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 20 กันยายน วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8
20 กันยายน วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-20 12:05:13

20 กันยายน

20 กันยายน พ.ศ. 2396 วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

20 กันยายน พ.ศ. 2468 วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8

        ทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์ ทำให้วันนี้ถูกกำหนดให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อความตระหนักในคุณค่าของเยาวชน