หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > Fua Haripitak, the "The teacher of the Thai Art World,"
Fua Haripitak, the "The teacher of the Thai Art World,"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-20 15:49:50

        เฟื้อ หริพิทักษ์ “ครูใหญ่แห่งวงการศิลปะ”ศิลปินยุคเบิกเบิกงานศิลปะสมัยใหม่ไทย เจ้าของรางวัลเหรียญทองจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 3 สมัย และได้รับรางวัลแมกไซไซ ปี 2526 จากการอนุรักษ์จิตรกรรมภาพฝาผนังไทยอย่างจริงจัง

#SSRUlibraryRecommendation

  • ยังเฟื้อ = Young fua  /  นรา  (2554) 927.599593 ฟ713น

  • เฟื้อ หริพิทักษ์ : จิตรกรเอกของไทย  /  อนันต์ วิริยะพินิจ บรรณาธิการ  (2553) 927.5 ฟ712ฟ

  • เฟื้อ หริพิทักษ์ 2453-2536  /  นิวัติ กองเพียร, บรรณาธิการ  (2538) 707.4 ฟ712

  • เฟื้อ หริพิทักษ์ : ชีวิตและงาน  /  พิภพ บุษราคัมวดี  (2527) 927.5 ฟ271ฟ

  • นิทรรศการผลงานศิลป  /  เฟื้อ หริพิทักษ์  (2524) 708 ฟ611น

Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.