หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ทำความรู้จัก “ขยะกำพร้า” ขยะที่ใครๆ ก็ไม่รัก
ทำความรู้จัก “ขยะกำพร้า” ขยะที่ใครๆ ก็ไม่รัก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-23 12:27:59

        ขยะกำพร้าหรือขยะที่ไม่สามารถนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้แก่ พลาสติกประเภทที่รีไซเคิลไม่ได้ ผ้า เช่น ที่นอนเก่า เสื้อผ้าเก่า แก้วเครื่องดื่มและฝาครอบ ชุดตรวจโควิด กล่องโฟม ตาข่ายห่อผลไม้ สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพมายาวนาน ขยะเหล่านี้เมื่อผ่านการเลือกจากร้านรับซื้อของเก่าก็ต้องเข้าสู่บ่อฝังกลบขยะเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นได้อีก

        หลายหน่วยงานโดยเฉพาะบริษัทเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน จึงคิดโครงการรับบริจาคขยะกำพร้าเหล่านี้เพื่อนำไปเผาในเตาเผาซีเมนต์ และผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เช่น ที่โรงไฟฟ้าชลบุรี หรือโรงไฟฟ้าพระนครศรีอยุธยา

        ขยะที่รวบรวมได้จะถูกแปรรูปโดยผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอยเพื่อทำให้กลายเป็นขยะเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel; RDF) เช่น การคัดแยกวัสดุที่เผาไหม้ได้ออกมา การฉีกหรือตัดขยะมูลฝอยออกเป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งขยะเชื้อเพลิงที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้

        ขยะเชื้อเพลิงที่ผ่านกระบวนการแล้วจะมีค่าความร้อนสูงกว่าหรือมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงที่ดีกว่าการนำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมมาใช้โดยตรง เนื่องจากมีองค์ประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพสม่ำเสมอกว่า ข้อดีของขยะเชื้อเพลิง คือ ค่าความร้อนสูงกว่าขยะมูลฝอยทั่วไป ง่ายต่อการจัดเก็บ การขนส่ง การจัดการต่างๆ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ

       หลายหน่วยงานเริ่มมีโครงการรับบริจาคขยะกำพร้า เช่น โครงการขยะกำพร้าสัญจรของบริษัทเอ็น15 เทคโนโลยี ซึ่งมีตารางการเปิดจุดรับบริจาคในสถานที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยติดตามรายละเอียดการรับบริจาคได้ผ่านเฟซบุ๊ก www.facebook.com/n15technology ของบริษัท