หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-21 10:29:00

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

20 กันยายน วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นับเป็นปีที่ 170 แห่งการเสด็จพระบรมราชสมภพ