หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 22 กันยายน วันปลอดรถ World Car Free Day
22 กันยายน วันปลอดรถ World Car Free Day

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-22 10:46:08


        วันที่ 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน World Car Free Day เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดการเดินทางแบบ 1 คน 1 คัน หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะและรถจักรยานเพิ่มขึ้น โดยกว่า 25 ประเทศได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 22 แล้ว

        วันปลอดรถ หรือวันรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ที่จะมีผลต่อการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงการประหยัดพลังงานน้ำมัน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และปัญหาเรื่องค่าฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจและสุขภาพของประชาชน

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ