หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ Library of Congress เป็นหอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มต้นด้วยการเก็บรักษาเอกสารของรัฐสภามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1800
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ Library of Congress เป็นหอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มต้นด้วยการเก็บรักษาเอกสารของรัฐสภามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1800

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-24 15:18:53

        หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ Library of Congress เป็นหอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มต้นด้วยการเก็บรักษาเอกสารของรัฐสภามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1800 ต่อมาได้ขยายพื้นที่และเก็บรักษาเอกสารทุกประเภทสำหรับการค้นคว้า

        ปัจจุบันมีสารสนเทศทั้งหนังสือแบบเล่ม วารสาร แผนที่ แผ่นซีดี หนังสือตัวเขียน รูปภาพ วัสดุบันทึกเสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ รวมกันมากกว่า 20 ล้านรายการ

        เชื่อกันว่าในแต่ละวัน มีวัสดุสารสนเทศเพิ่มในคอลเล็กชันมากกว่าวันละ 7,000 รายการ จัดเป็นห้องสมุดที่ใหญ่และมีหนังสือมากที่สุดในโลก