หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > The Origin of Species 163 ปี หนังสือที่สั่นสะเทือนวิทยาศาสตร์และศาสนา
The Origin of Species 163 ปี หนังสือที่สั่นสะเทือนวิทยาศาสตร์และศาสนา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-24 13:13:27


        ในโลกที่ศาสนามีอิทธิพลมากกว่าสถาบันการเมือง การนำเสนอทฤษฎีว่ามนุษย์สืบเชื้อสายมาจากลิงแทนที่จะเป็นการสร้างของพระเจ้า สร้างความขัดแย้งโต้เถียงมากมาย แต่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ในวัย 50 ปี เชื่อมั่นว่า สิ่งมีชีวิตมี "วิวัฒนาการ" ความเปลี่ยนแปลงบนโลกดำเนินไปตามธรรมชาติที่มี "กฎ" ควบคุม และกฎนั้นอาจไม่ใช่พระเจ้าอย่างที่เชื่อกันมา

        ความเชื่อมั่นนี้นำไปสู่ ทฤษฎีวิวัฒนาการและหนังสือ The Origin of Species ในปี 1859 ที่สั่นสะเทือนทั้งวงการวิทยาศาสนา ศาสนจักร สังคม และการเมืองในยุคนั้น

        นอกจากความคลาสสิกทางความรู้ที่กลายเป็นฐานให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังได้ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง กำเนิดสปีชี่ส์ยังแสดงถึงพลังของมนุษย์ในการพยายามเข้าใจธรรมชาติ และไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจพิเศษที่เหนือตรรกะและเหตุผล

***พิสูจน์ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์นี้ได้ที่ศูนย์วิทยบริการ
กำเนิดสปีชีส์ = The origin of species / โดย ชาร์ลส์ ดาร์วิน ; นำชัย ชีววิวรรธน์...[และคนอื่นๆ] แปล (2558) 575 ด422ก

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ