หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ตัวตึงมาจากไหน ขอให้จบที่ตรงนี้ คอลเลกชัน “ยืดกาย คลายเส้น” จากศูนย์วิทยบริการ
ตัวตึงมาจากไหน ขอให้จบที่ตรงนี้ คอลเลกชัน “ยืดกาย คลายเส้น” จากศูนย์วิทยบริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-25 11:28:11

ตัวตึงมาจากไหน ขอให้จบที่ตรงนี้

คอลเลกชัน “ยืดกาย คลายเส้น” จากศูนย์วิทยบริการ


  • โยคะก่อนนอน  /  พิสุทธิพร ฉ่ำใจ, บรรณาธิการ  (2551) 613.7046 ย729

  • โยคะบำบัดสำหรับคนมีอายุ  /  ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน  (2552) 613.7046 ถ459ย

  • โยคะลีลา ฤษีดัดตนเพื่อสุขภาพ  /  อรชุมา ฟองวัฒนากุล  (c2551) 613.7046 อ318ย

  • Office yoga โยคะง่ายๆ สบายๆ ในที่ทำงาน  /  ดาริน เซียร์ ; แปล ภัฑราพร ฟูสกุล  (2550) 613.7046 ซ712อ

  • Yoga in bed  /  เอ็ดเวิร์ด วิลกา ; แปล ภัฑราพร ฟูสกุล  (c2550) 613.7046 ว713ย

  • โยคะ เพื่อสุขภาพ  /  พรทิพย์ จูงมาโนชญ์ เรียบเรียง  (2550) 613.7046 ย729

  • โยคะง่ายๆทุกที่ ทุกเวลา = Easy yoga---anywhere---anytime  /  ภุมรา แก้วศรี  (2550) 613.7046 ภ635ย

  • โยคะทารกและเด็กพร้อมโภชนาการเพื่อการเป็น'อัจฉริยะ' = Yoga of infants and children together with nutrition, in order 'geniuses'  /  ปทัตตา ภริตาธรรม เรียบเรียง  ([255-]) 613.7046 ย729

  • บำบัดโรคด้วยกายบริหารแบบฤษีดัดตน  /  วัชรา เปรมหัตถกิจ  (2548) 615.82 ว384บ

  • 47 ท่าฤษีดัดตน : การยืดตัวตัดกายบำบัดโรค  /  วัชรา เปรมหัตถกิจ  ([254-]) 615.82 ว384ส

  • ชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย : ๒ คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน  /  สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  (2560) 615.822 ช613

  • ฤาษีดัดตนนวดแผนไทยตำรับวัดโพธิ์  /  พราหมณ์ บูรพา, ผู้เรียบเรียง  (2560) 615.822 ฤ999

  • คู่มือการนวดรักษาโรคแบบราชสำนัก  /  รวบรวม ประเทือง อานันธิโก...[และคนอื่นๆ]  (2550) 615.82 ค695

  • นวดไทยสัมผัสบำบัดเพื่อสุขภาพ = Thai massage  /  มานพ ประภาษานนท์  (2549) 615.822 ม443น

  • นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2 : 40 ท่านวดดัดกายคลายโรค  /  โดย พิศิษฐ เบญจมงคลวารี  (2549) 615.822 พ759น

.......................................

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ