หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > “Food Choice” แอปพลิเคชันช่วย “อ่านฉลาก” จาก nectec
“Food Choice” แอปพลิเคชันช่วย “อ่านฉลาก” จาก nectec

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-25 15:10:10


        ห้องปฏิบัติการวิจัยติดตามสุขภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิต (HLM) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้พัฒนา “FoodChoice” แอปพลิเคชันบนมือถือที่ให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ จากการสแกนบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อแก้ปัญหาการดูฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีตัวอักษรเล็ก มีรายละเอียดมาก และช่วยให้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

        Food Choice จะแสดงข้อมูลโภชนาการ ข้อแนะนำในเชิงสุขภาพ เช่น คำแนะนำสำหรับโรคเบาหวาน คำแนะนำสำหรับโรคความดันโลหิตสูง เพื่อเปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน และเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

        หากสแกนไม่พบข้อมูลบนฉลาก ผู้ใช้งานสามารถถ่ายภาพด้านหน้าผลิตภัณฑ์ ข้อมูลโภชนาการ ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ และ เลขอย. 13 หลัก ผ่านแอปพลิเคชั่นเพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยและครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา

        Food Choice ใช้งานได้ทั้งระบบ ios และ android สามารถดาวโหลดผ่าน AppStore และ GooglePlay โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

https://www.nectec.or.th/.../innovation.../foodchoice.html