หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 26 สิงหาคม วันเกิดของแม่ชีเทเรซา
26 สิงหาคม วันเกิดของแม่ชีเทเรซา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-26 15:11:14

26  สิงหาคม

        แม่ชีเทเรซา เป็นแม่ชีในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ช่วยเหลือและผู้ต่อสู้เพื่อคนยากไร้ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และได้รับการประกาศเป็นบุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตตาโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ประกาศให้เป็น "นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา"